“บิ๊กต๊อก” ประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3 พร้อมมอบเครื่องหมายความสามารถของกองทัพเรือกิตติมศักดิ์ให้แก่ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เมื่อวันที่ 5 มี.ค. พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)

พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ในการประชุมครั้งนี้ พล.อ.ธารไชยยันต์ ได้ขอบคุณเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2018 อย่างเต็มขีดความสามารถ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพไทยต่อมิตรประเทศ นอกจากนี้ ได้กล่าวชื่นชมกองทัพบก ที่ได้มีการเตรียมความพร้อมกองร้อยทหารช่าง ทั้งด้านกำลังพล ด้านยุทโธปกรณ์ และด้านการฝึก ในภารกิจรักษาสันติภาพในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน พร้อมทั้งยังเตรียมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชดำริต่างๆ ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน นำไปปฏิบัติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในนามกองทัพไทยเป็นอย่างยิ่ง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews