“ภาคปชช.”ชี้ คสช.ใช้อำนาจกระทบสิทธิมนุษยชน-สิ่งแวดล้อม วอนชะลอโครงการรัฐให้ รบ.เลือกตั้งทำ เหตุปชช.ใช้สิทธิ-ตรวจสอบได้เต็มที่ ด้าน“ไอลอว์”ระดมชื่อ ปชช. ชงร่างกม.ยกเลิกประกาศ-คำสั่ง คสช. 35ฉบับ เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์, คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ และพรรคใต้เตียง มธ. ร่วมกันจัดเสวนา

หัวข้อ “อนาคตสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนไทยใต้เงา คสช.” โดยผู้ร่วมเสวนาส่วนใหญ่ได้สะท้อนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากประกาศและคำสั่ง คสช. โดยนายปกรณ์ อารีกุล นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิชุมชน กล่าวว่า ขณะนี้เราไม่มีทางหยุดการดำเนินการโครงการของรัฐในรัฐบาลนี้ได้เลยหากไม่พูดถึงสิทธิมนุษยชน หากไม่พูดถึงสิทธิการชุมนุม ดังนั้นผู้มีอำนาจควรทำความเข้าใจกับการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ว่าบางทีเราไม่ได้อยากเป็นปรปักษ์กับผู้มีอำนาจ แต่เราแค่คัดค้านการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง และอยากให้ผู้มีอำนาจเข้าใจด้วยว่าการเมืองกับเรื่องสิ่งแวดล้อมคือเรื่องเดียวกัน

ด้านนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กล่าวว่า เรื่องสิทธิพลเมืองไม่สามารถแยกออกจากเรื่องการเมืองได้ ตอนนี้นักศึกษาทำกิจกรรมได้น้อยลง ถูกจำกัดมากขึ้น ประชาชนในท้องถิ่นจึงต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องและปกป้องสิทธิของตัวเองมากขึ้น อย่างที่มีให้เห็นในปัจจุบัน ทั้งนี้หากรัฐบาลจริงใจควรชะลอโครงการต่างๆไว้ จนกว่าจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เพราะประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพได้เต็มที่ สามารถตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้ตามขั้นตอน เพราะสิ่งที่รัฐบาลทหารไม่มีเหมือนรัฐบาลพลเรือนคือความอดทนต่อการตรวจสอบหรือการตั้งคำถามของประชาชน ดังนั้นจึงอยากขอให้รัฐบาลรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน โดยเร่งให้เกิดการเลือกตั้งโดยเร็ว รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขคำสั่ง คสช.ที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ไม่ควรมองคนที่เห็นต่างจากรัฐเป็นศัตรู รัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจาประชาชนไม่ใช่รัฐบาลที่เอาประชาชนเข้าคุกได้มาก แต่จะต้องเป็นรัฐบาลที่ประชาชนรู้สึกรัก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews