รายงานข่าวแจ้งว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว จากจำนวนประชากรในทะเบียนบ้านกว่า 5 ล้านคน ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่อายุเกิน 60 ปี รวมกว่า 960,000 คน เกินกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนประชากรทั้งหมด กรุงเทพมหานคร(กทม.) จึงได้มีแผนงานและโครงการต่างๆ ที่จะรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งแผนการดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ผ่านระบบการแพทย์ การสาธารณสุข
ต่างๆ และการดูแลผู้สูงอายุที่ยังสามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้ให้มีกิจกรรม มีสถานที่สันทนาการที่เหมาะสมแก่วัยเพื่อสุขภาพกายใจที่ดี
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการกิจกรรมแอโรบิคในน้ำเพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ที่กทม.ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายอีกรูปแบบหนึ่งที่ดีต่อสุขภาพ ว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้นโยบาย NOW ด้านคุณภาพชีวิตดี เนื่องจากกรุงเทพมหานครกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดสวัสดิการกิจกรรมและการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม ซึ่งกรุงเทพมหานครใส่ใจในเรื่องของสวัสดิภาพและสวัสดิการของผู้สูงอายุ จึงได้มอบหมายให้สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ของแต่ละศูนย์เยาวชนให้มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุและทุกเพศวัยในกรุงเทพมหานคร อีกทั้งในอนาคตจะมีการต่อยอดการพัฒนาศูนย์เยาวชนกทม.ทุกแห่งให้เป็นศูนย์นันทนาการเพื่อสังคมเมือง และศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยด้วย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังกล่าวอีกด้วยว่า กิจกรรมแอโรบิคในน้ำ เป็นการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสำหรับคนหนุ่มสาว สตรีมีครรภ์ จนถึงผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุซึ่งมีปัญหาข้อเข่าเสื่อม เนื่องจากจะช่วยในการพยุงตัว ลดอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย อีกทั้งจะทำให้สนุกกับการออกกำลังกายด้วย ปัจจุบันแอโรบิคในน้ำสำหรับผู้สูงอายุได้เปิดนำร่องที่ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน ซึ่งจะมีนักกายภาพบำบัดคอยดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยรอบสระเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะขยายกิจกรรมแอโรบิคในน้ำไปยังศูนย์เยาวชนมิติใหม่ของกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 10 ศูนย์ เนื่องจากมีสระว่ายน้ำรองรับทุกแห่ง และผู้สูงอายุสามารถเลือกใช้บริการออกกำลังกายใกล้บ้านได้อีกด้วย
สำหรับผู้สูงอายุที่สนใจร่วมออกกำลังกายแอโรบิคในน้ำที่ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน เพียงสมัครเป็นสมาชิกศูนย์เยาวชนฯ โดยเสียค่าสมัครรายปี 40 บาทต่อคน พร้อมเอกสารประกอบได้แก่ ใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป หรือสอบถามเพิ่มเติมการใช้บริการได้ที่ ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน กองนันทนาการ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม.โทร. 0 2416 5739

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สสส.